INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH ORAZ KONTYNUUJĄCYCH

 

Od dnia 28 czerwca 2017 do końca lipca 2017r. zapraszamy rodziców dzieci, dla których rok szkolny 2017/2018 będzie rozpoczęciem wielkiej przygody z Krasnalem Hałabałą do uzupełnienia i podpisania umowy na świadczenie usług w przedszkolu.

POTRZEBNE DANE ( OBOJGA RODZICÓW):

 

Ø     nr dowodu osobistego

Ø     przez kogo wydany

Ø     do kiedy ważny

Ø     nr pesel rodzica

 

Po uzupełnieniu i podpisaniu umowy egzemplarz pozostaje w przedszkolu - egzemplarz dla rodziców zostanie rozdany na zebraniu we wrześniu.

 DO UZUPEŁNIENIA NALEŻY POBRAĆ W PRZEDSZKOLU :

 Ø     druk upoważnień dla osób trzecich (które zostaną upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola). Druk wypełniają i podpisują rodzice, wskazując osoby upoważnione. Osoby te również podpisują druk, wyrażając tym samym  zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ø     druk oświadczeń, który należy uzupełnić, wskazać wyrażenie lub nie wyrażenie zgody, podpisać.

Ø     druk informacyjny

 

W/W druki należy złożyć w przedszkolu w nieprzekraczalnym terminie do dnia
25 sierpnia 2017r. w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KONTYNUUJĄCYCH

 

Od dnia 28 czerwca 2017r. do końca lipca 2017r. zapraszamy rodziców dzieci kontynuujących  przygodę z Krasnalem Hałabałą do uzupełnienia i  podpisania umowy  na świadczenie usług w przedszkolu.

Umowy oraz pozostałe dokumenty dostępne u wychowawców dotychczasowych grup.

 

POTRZEBNE DANE ( OBOJGA RODZICÓW):

 

Ø     nr dowodu osobistego

Ø     przez kogo wydany

Ø     do kiedy ważny

Ø     nr pesel rodzica

 

Po uzupełnieniu i podpisaniu umowy egzemplarz pozostaje w przedszkolu - egzemplarz dla rodziców zostanie rozdany na zebraniu we wrześniu.

 DO UZUPEŁNIENIA NALEŻY POBRAĆ W PRZEDSZKOLU:

 

Ø     druk upoważnień dla osób trzecich (które zostaną upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola). Druk wypełniają i podpisują rodzice, wskazując osoby upoważnione. Osoby te również podpisują druk, wyrażając  tym samym  zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ø     druk oświadczeń, który należy uzupełnić, wskazać wyrażenie  lub nie wyrażenie zgody, podpisać.

 

W/W druki należy złożyć w przedszkolu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2017r. w godzinach  od 7:00 do 17:00.

Melania Sobota

Dyrektor

Miejskiego Przedszkola Nr 57

im. Krasnala Hałabały

w Katowicach

REKRUTACJA 2017/2018, GAZETKA

 Zapraszamy do przeczytania ostatniego w tym roku szkolnym numeru Krasnalowych Wieści –do pobrania w zakładce Dla Rodziców :)
 
HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 Poniżej pełny adres strony internetowej, na której będzie można się logować w tegorocznej rekrutacji:
 
 https://katowice.nabory.pl/

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 28.04.2017 r., od godziny 08:00 do 12.05.2017 r.,do godziny 16:00
Od 13.06.2017 r., od godziny 08:00 do 10.08.2017 r., do godziny 16:00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
12.05.2017 r., od godziny 16:00 do 19.05.2017 r. do godziny 13:00
10.08.2017 r., od godziny 16:00 do 11.08.2017 r. do godziny 16:00
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
02.06.2017 r. o godzinie 09:00
14.08.2017 r. o godzinie 09:00
4.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 
od 02.06.2017 r., od godziny 09:00 do 09.06.2017 r., do godziny 16:00
 
 
od 14.08.2017 r., od godziny 09:00 do 21.08.2017 r., do godziny 16:00
 
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
12.06.2017 r., o godzinie 13:00
22.08.2017 r., o godzinie 13:00

 

 
Kryteria rekrutacji do przedszkola do pobrania tutaj
 

DZIEŃ DZIECKA

                                       W dzień gorącego lata

Nasz Hałabała życzenia takie oto splata:

By było bardzo bezpiecznie,

A zabawa trwała wiecznie!

By wszystkie dzieci: duże i małe

Miały humory doskonałe!

A rodzice nasi mili

By się z dziećmi nie nudzili ;-)

 

DO ZOBACZENIA WKRÓTCE ! ! !

 

Wszystkim Dzieciom i Rodzicom życzymy słonecznych, pogodnych, bezpiecznych i roześmianych wakacji !

Dyrekcja oraz Pracownicy Przedszkola

 

DYŻUR WAKACYJNY 201

Ogłoszenie !

Spisywanie umów na okres wakacji w wybranej placówce odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem. W pierwszej kolejności przedszkola będą zabezpieczać potrzeby obojga pracujących rodziców podczas wakacji.

W celu spisania umowy należy przedłożyć następujące dokumenty:

 - dowód osobisty,

- rodzice korzystający z pomocy MOPS decyzję o przyznaniu dziecku dofinansowania do wyżywienia.

- wypełnioną kartę dziecka ( wraz z numerem rachunku bankowego- druki do pobrania tutaj) oraz upoważnienie/a do odbioru dziecka (druki do pobrania tutaj  lub osobiście w przedszkolu)

Umowa druk do pobrania tutaj

 

Poniżej przedstawione są terminy spisywania umów

oraz ilość dostępnych miejsc wraz z harmonogramem pracujących  przedszkoli w miesiącach lipiec/sierpień 2017.

 

Termin  pracy przedszkola

1.07-31.07

 

100 miejsc

1.07-31.07

 

100 miejsc

1.08-31.08

 

125 miejsc

1.08-31.08

 

100 miejsc

Pracujące przedszkole

MP 57

MP 25

MP34

MP21

Terminy spisywania umów

Data

Godziny

Data

Godziny

Data

Godziny

Data

Godziny

4.04.17

(wtorek)

8.00 - 17.00

4.04.17

(wtorek)

8.00 - 17.00

4.04.17

(wtorek)

8.00 - 17.00

4.04.17

(wtorek)

8.00 - 17.00

5.04.17

(środa)

8.00 - 17.00

5.04.17

(środa)

8.00 - 17.00

5.04.17

(środa)

8.00 - 17.00

5.04.17

(środa)

8.00 - 17.00


 

KALEJDOSKOP DOBRYCH MIEJSC

Zapraszamy również wszystkich Rodziców i Dzieci na emisję programu „Kalejdoskop dobrych miejsc” realizowanego przez TVP Katowice m.in. w naszej placówce :)

Życzymy udanego oglądania :)