INFORMACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach : od 6:30 do 17:00.
Nieodpłatne godziny realizujemy od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.
Podstawę programową realizujemy od 8:00 do 13:00.Realizowane od 6:30 do 8:00 oraz od 14:00 do 17:00 świadczenia dodatkowe (wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego), zgodnie z Uchwałą zmieniającą zgodnie z UCHWAŁĄ NR XIV/241/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 września 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 597/2011 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30.11.2011

są odpłatne w wysokości:

  • 1,00 zł za 1 godzinę świadczeń wykraczających poza podstawę programową, gdy do przedszkola uczęszcza jedno dziecko,
  • 0,65 zł za 1 godzinę świadczeń wykraczających poza podstawę programową, gdy do przedszkola
    uczęszcza drugie dziecko,
  • 1,00 zł, za 1 godzinę świadczeń wykraczających poza podstawę programową, gdy do przedszkola uczęszcza trzecie i kolejne dziecko,Rodzice/ prawni opiekunowie wnoszą opłatę za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę zajęć realizowanych poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, a nie wynikającą z umowy, w wysokości odpowiednio j/w.

Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu - zgodnie z Zarządzeniem nr 1109/2012 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28.08.2012 - z góry do dnia 10 - go każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na rachunek bankowy
PKO  podany rodzicom INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO DZIECKA.


Odpłatne jest korzystanie z posiłków, których koszt określa Zarządzenie Dyrektora placówki i wynosi:

  • za 3 posiłki ( śniadanie + obiad + podwieczorek) - 5,00 zł,
  • za 2 posiłki (śniadanie + obiad ) - 3,80 zł,
  • za 1 posiłek ( śniadanie - 1,20 zł ; obiad - 2,60 zł ; podwieczorek - 1,20 zł ).