SPOTKANIE Z POLICJANTEM

 

 

W środę 21 września odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie z Policjantem w ramach programu profilaktycznego "Mam przyjaciela policjanta".

 Jednym z głównych celów programu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach jest budowanie pozytywnego wizerunku policjanta w społeczeństwie oraz zwalczenie rozpowszechnionego stereotypu straszenia dzieci policjantem. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom, że w sytuacji zagrożenia, skrzywdzenia czy zagubienia powinny liczyć na pomoc policjanta i nie bały się go o pomoc poprosić.

 

 Dodatkowo podczas spotkania dzieci zostały zapoznane z pracą policjanta i jej rolą dla zachowania ładu i porządku publicznego, numerem telefonu alarmowego oraz poznały maskotkę policyjną Sznupka - przyjaciela dzieci.

Bardzo dziękujemy Pani sierż.sztab. Agnieszce Krzysztofik za przeprowadzone zajęcia w naszym przedszkolu.