KONWENCJA PRAW DZIECKA

Konwencja o prawach dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., a ratyfikowana przez Polskę w 1991 r.

 Podczas zajęć dzieci równoważą Prawa i Obowiązki zawarte w kontrakcie grupy "Jaskółek".