SPRZĄTANIE ŚWIATA JASKÓŁKI 2015

 

 

 

Sprzątanie Świata w Katowicach. 

 

Piątek w naszym przedszkolu upłynął pod hasłem kampanii Sprzątanie Świata-Katowice 2015. Cały tydzień… przedszkolacy uczyli się segregować śmieci do kolorowych pojemników, aby 18 września aktywnie wziąć udział w porządkowaniu terenu w okolicach rzeki Rawy. Uwieńczeniem proekologicznych działań była wizyta krasnala Hałabały, na cześć którego grupa „Jaskółek” odnowiła przystąpienie do Eko-Klubu Hałabały.