WSPOMINAMY WAKACJE

 

 

 

 

            Wspominaliśmy wakacje poprzez aktywność ruchową, słowną, plastyczną i muzyczną. Wszystkim Rodzicom i Dzieciom, którzy nadesłali do nas kartki z wakacyjnymi pozdrowieniami – bardzo dziękujemy.