INFORMACJE O PLACÓWCE

Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały zlokalizowane jest przy ulicy Piastów 13 w Katowicach na obrzeżach osiedla Tysiąclecia.

Przedszkole zajmuje parterowy budynek z wewnętrznym patio. Wewnątrz, od południowej strony znajduje się 5 dużych, jasnych i przestronnych sal dydaktycznych,
z widokiem na ogród. Droga do sal wiedzie korytarzem, w którym usytuowana jest szatnia: każda grupa posiada kolorowe szafki na okrycia wierzchnie i obuwie.
Dwie z sal oddzielone są od korytarza przejściowym holem. Zorganizowano tam sypialnię dla najmłodszych. Do dyspozycji dzieci są dwie łazienki, usytuowane
na przeciwległych końcach szatni.

Wszystkie sale wyposażone są w nowe meble, stoliki i krzesełka dla dzieci. Znajdują się tam kącik do zabaw,
a w nich zabawki dostosowane do obiektu, potrzeb i możliwości dzieci. Na wyposażeniu każdej z sal znajdują się pomoce dydaktyczne właściwe do realizacji programu dydaktycznego.


Placówka posiada gabinet terapeutyczny, gdzie - za zgodą rodziców - odbywają się zajęcia z psychologiem i logopedą.

Przedszkole swą opieką może objąć jednorazowo 125 dzieci.
Funkcjonuje tu pięć oddziałów dla dzieci od 3 do 6 lat ( maksymalnie 25 osobowe ). Zgodnie ze statutem
w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być przyjęte dzieci 2,5 letnie.


W przedszkolu realizowany jest program „W kręgu zabawy” J. Pytlarczyk: wyd. JUKA, zmodyfikowany przez Radę Pedagogiczną
Miejskiego Przedszkola Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach w zakresie:
  • ekologicznym (Projekt ekologiczny),
  • zdrowotnym (metoda W. Sherborne),
  • językowym (metoda I. Majchrzak).


WIZJA:

„Nasze Przedszkole przygotowuje, a każdy Przedszkolak zdrowo
i bezpiecznie w zgodzie z przyroda wędruje.”


MISJA:

Jesteśmy po to - by przygotować, jesteśmy po to - by wychować.
By było zdrowo i bezpiecznie, a przyroda istniała wiecznie.