NASZA AKTYWNOŚĆ

Przedszkole organizuje:
 • pikniki rodzinne, międzyprzedszkolną spartakiadę zdrowia,
 • dni otwarte przedszkola,
 • uroczystości z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Matki i Ojca, Dnia Dziecka, spotkania wigilijne i jasełka,
 • teatrzyki przedszkolne, koncerty oraz spotkania z aktorami,
 • wycieczki wyjazdowe,
 • zbiórki zabawek i książek dla ubogich i chorych.
Przedszkole zapewnia:
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i przyjaznego personelu,
 • opiekę psychologa i logopedy (za zgodą rodziców),
 • codzienne wyżywienie z domowa kuchnią,
 • zajęcia z rytmiki, gimnastykę korekcyjną, zajęcia ruchowe,
 • język angielski,
 • katechezę,
 • zajęcia dydaktyczne dostosowane do rozwoju dziecka i prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących,
 • pomoc materialną dla dzieci ubogich.
Przedszkole uczestniczy w akcjach:
 • Podpisz Pieska (Bliżej Przedszkola),
 • Adopcja Rzeki (Klub Gaja pod patronatem WFOŚiGW),
 • Cała Polska Czyta Dzieciom (Fundacja ABC XXI),
 • Góra Grosza (Fundacja Nasz Dom).
W przedszkolu działają:
 • EkoKlub Krasnala Hałabały,
 • Klub Czytających Motyli,
 • Klub Wiewiórka,
 • Klub Miłośników Piesków,
 • Klub Małego Europejczyka.
Przedszkole współpracuje:
 • z innymi placówkami przedszkolnymi, w tym z placówkami w całym kraju noszącymi imię Naszego Patrona. Przedszkole należy do KLUBU PRZEDSZKOLI KRASNALA HAŁABAŁY
 • ze Szkołami Podstawowymi Nr 66 i 59 oraz Zespołem Szkół Integracyjnych Nr 1,
 • filią Nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK,
 • Hufcem Katowice,
 • Dziennym Domem Pomocy Społecznej.