ZAJĘCIA DODATKOWE

Informacje w przygotowaniu

ROZKŁAD DNIA

Aktywności dzieci

  • 6:30 - 8:00 Zabawy i zajęcia wspomagające aktywność dziecka w sferze emocjonalnej, ruchowe, umysłowej wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci.
  • 8:00 - 13:00 Realizacja podstawy programowej.
  • 13:00 - 14:00 Zajęcia i zabawy uwzględniające uzdolnienia i zainteresowania wychowanków w oparciu o programy autorskie, programy indywidualnej pracy z dzieckiem.
  • 14:00 - 17:00 Zajęcia dodatkowe, innowacje, kółka zainteresowań, spacery, zabawy rozwijające sprawność

Posiłki

  • 8:30 śniadanie
  • 10:00 - 10:30 II śniadanie
  • 11:30 obiad
  • 13:30 podwieczorek